Heimon Ahtaus Oy on heinäkuussa 2018 toimintansa aloittanut, ketterä ja mutkaton suomalainen perheyritys. Heimon Ahtaus tarjoaa laaja-alaisia valvontapalveluita säiliölaivojen operointiin, purkamiseen ja lastaukseen. Yritys on erikoistunut raakamäntyöljyn, mäntypikiöljyn, lipeän ja bitumin käsittelyyn. Turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa. Yrityksellä on toiminnan vastuuvakuutus, kaikki työntekijät on vakuutettu ja heillä on voimassa olevat työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökortit.

Yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaa Henri Karppinen. Monipuolisen satamapalveluosaamisen lisäksi hänellä on kokemusta öljyntorjuntatehtävistä sekä pelastus- ja riskisuunnitelmien teosta. Heimon Ahtaus tarjoaa laivapalveluita vuoden jokaisena päivänä kalenteriin ja kelloon katsomatta. Palvelu on kokonaisvaltaista. Heimon Ahtaus tarjoaa myös säiliön maamittauksen ennen ja jälkeen operoinnin, dokumentoi laivaoperoinnin valvonnan lokikirjaan ja tarvittaessa ottaa näytteet laivan tankeista tai siirtolinjasta asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

     Heimon Ahtauksen saat kiinni: